ŻABKI (oddział Cielcza)
wychowawca: Hanna Michalak

Do grupy „ŻABKI” uczęszczają dzieci 4 i 5 letnie. Grupa liczy 25 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 11 chłopców. Dzieci uczęszczają do przedszkola trzeci rok. W dalszym ciągu  uczymy się samodzielności, zgodnej zabawy, współdziałania w grupie oraz stosowania się do wyznaczonych reguł. Jesteśmy  bardzo zżytą grupą, opiekuńczą i wesołą. Bardzo chętnie bierzemy udział w zabawach ruchowo – muzycznych i plastycznych. Jesteśmy  ciekawi świata i chętnie poznajemy otaczający nas świat, zaspakajając tym samym naturalną potrzebę aktywności. Podczas zabaw i zajęć rozwijamy swoje zainteresowania, zdolności, umiejętności i ciekawość.