BIEDRONKI (oddział Radlin)

wychowawca: Renata Czajka

Biedronki to grupa dzieci w wieku 4 lat, która liczy 5 dziewczynek i 16 chłopców. Jesteśmy ciekawymi świata przedszkolakami, każdego dnia staramy się, aby każdy w przedszkolu czuł się dobrze i nawzajem się szanował. Podczas zajęć i zabaw rozwijamy swoje zainteresowania, uczymy się dbać zabawki, ładnie zachowywać się podczas posiłków, a także zgodnie się bawić. Bardzo lubimy śpiewać, tańczyć, chętnie bierzemy udział w zabawach ruchowych, spacerach, zabawach na placu zabaw.